Cytoplast® dPTFE Titanium Reinforced - Membrana nieresorbowalna dPTFE wzmocniona tytanem

  • Membrana wykonana z dPTFE (politetrafluoroetylen o wysokiej gęstości).
  • Nieresorbowalna, łatwo usuwalna,niskoodczynowa.
  • Porowatość < 0.3 µm - nie przepuszcza bakterii.
  • Brak ryzyka infekcji.
  • Biologicznie i chemicznie nieaktywna.
  • Brak zaburzeń gojenia.

Membrany zaporowe do regeneracji kości CYTOPLAST

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DOSTĘPNOŚĆ
Membrany Cytoplast ® Ti-250 Barrier są nieresorbowane, pakowane sterylnie, w różnych kształtach i rozmiarach, wzmocniane tytanem.

Nazwa membrany Kod
Ti-250 Anterior Narrow - Przednia wąska Ti250AN-1, Ti250AN-2
Ti-250 Anterior Singles - Przednia pojedyncza Ti250AS -1, Ti250AS-2
Ti-250 Posterior Singles - Tylna pojedyczna Ti250PS -1, Ti250PS-2
Ti-250 Posterior Large - Tylna szeroka Ti250PL-1, Ti250PL-2
Ti-250 Anterior Perio - Przednia perio Ti250AP -1, Ti250AP-2
Ti-250 Posterior Perio - Tylna perio Ti250PP-1, Ti250PP-2
Ti-250 Buccal - Policzkowa Ti250BL-1, Ti250BL-2
Ti-250 XL Ti250XL-1, Ti250XL-2

WSKAZANIA
Nieresorbowalne Cytoplast ® Ti-250 Barrier Membranes są materiałami służącymi do tymczasowego wykorzystania do wytworzenia bariery w ubytkach w leczeniu chorób przyzębia.

OPIS
Nieresorbowalne membrany Cytoplast ® Ti-250 Barrier Membranes składają się z warstwy 100% politetrafluoroetylenu (opatentowane), wzmocnionego tytanowym szkieletem osadzonym pomiędzy dwoma warstwami PTFE. PTFE jest biologicznie obojętny i jest materiałem kompatybilnym z tkankami. Membrany Cytoplast ® Ti-250 Barrier Membranes są warstwami o wysokiej gęstości ze specjalną strukturą powierzchni i porowatości, co zapobiega przejściu bakterii regenerowanej tkanki, a jednocześnie ułatwiając adhezję komórek gospodarza do materiału.
Membrany Cytoplast ® Ti-250 Barrier Membranes są tak zaprojektowane, aby zmniejszyć migrację i tworzenie komórek tkanki miękkiej dziąsła w obrębie ubytków kostnych. Tym samym gwarantuje to bardziej sprzyjające warunki dla tworzenia nowych naczyń i kości w obrębie ubytku. Wytworzenie bariery ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia tej procedury, membrana jest wystarczająco sztywna, aby zapobiec samoistnemu zapadnięciu, ale na tyle giętka aby łatwo dostosować się do kształtu tkanek, zmniejszając perforację leżących nad nią tkanek miękkich.

UMIESZCZENIE MEMBRANY
Ostrożnie otwórz sterylne opakowanie i wyjmij membranę Cytoplast ® Ti-250 Barrier Membrane ze sterylnego ochronnego niebieskiego opakowania. Uchwyć membranę tylko sterylnymi rękawiczkami chirurgicznych, które zostały umyte w sterylnej wodzie, aby usunąć talk lub używając sterylnych nieurazowych kleszczy. Membrana może być przycięta do pożądanego kształtu, wielkości. Tytan z łatwością można przeciąć używając ostrych nożyczek. Po przycięciu membrany, nie powinno być żadnych ostrych krawędzi lub nierównych brzegów. Dla nadania właściwego kształtu i odtworzenia maksymalnie dużej przestrzeni, membrana może dogięta opuszkami palców lub jałowym instrumentem do uzyskania pożądanego kształtu. Membrana powinna być przycięta z zapasem 3-4 mm poza granice ubytku do zapewnienia odpowiedniej ochrony ubytku kostnego i zwiększenia stabilności membrany.
Membrana powinna być przycięta tak, aby pozostać co najmniej 1 mm od sąsiadujących zębów. Jeśli pożądana jest dodatkową stabilność, błona może być stabilizowana za pomocą szwów, pinów chirurgicznych lub śrub.

USUNIĘCIE MEMBRANY
Membrana może być usunięta po 21-28 dniach. Membrana może być łatwo usunięta za pomocą pęsety chirurgicznej poprzez jej uchwycenie i delikatnie usunięcie z tkanek. W celu zwiększenia komfortu pacjenta może być podane znieczulenie, ale zazwyczaj nie jest to konieczne. Jeżeli uzyskuję się pierwotne zamknięcie rany na etapie zabiegu, zabieg chirurgiczny do usunięcia membrany może być konieczny.
Po usunięciu membrany, zregenerowana tkanka ponownie zostanie pokryta nabłonkiem w ciągu od 14 do 21 dni od zakończenia początkowego procesu gojenia. Jednak ostateczna dojrzałość odtwarzanej kości nie wystąpi przed okresem 6 do 12 miesięcy. Ten okres należy brać pod uwagę w przypadku planowania leczenia protetycznego, szczególnie w przypadkach złożonych.


UWAGI
1. Nie używaj, jeśli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem.
2. Nie używaj ponownie po otwarciu opakowania lub poddawaj ponownej sterylizacji membran Cytoplast ® Ti-250 Barrier Membranes.
3. Membran Cytoplast ® Ti-250 Barrier Membranes nie należy stosować w przypadku obciążenia i nacisku wywołanego np. użytkowaną protezą.
4. Membrany Cytoplast ® Ti-250 Barrier Membranes nie powinny być stosowane w obecności aktywnego stanu zapalnego. Membrany Cytoplast ® Ti-250 Barrier Membranes są zapakowane dodatkowo w niebieskie opakowanie w celu zapewnienia sterylnego pola operacyjnego dla membrany.
5.Membrany powinny być używane tylko przy implantach ze stabilnością pierwotną. Długofalowe bezpieczeństwo i skuteczność utrzymania implantów dentystycznych w odtworzonej kości nie zostało określone.
6. Membrany Cytoplast ® Ti-250 Barrier Membranes są zapakowane dodatkowo w niebieskie opakowanie w celu zapewnienia sterylnego pola operacyjnego dla membrany.


Ceny:

CYTOPLAST® Ti-250 Anterior Narrow, 12mm x 20mm
Przystosowana do odtwarzania kości do pojedynczego implantu
TI250AN-1 – 530 zł
TI250AN-2 – 960 zł

CYTOPLAST® Ti-250 Anterior Singles, 14mm x 24mm
Idealny kształt i wielkość dla pojedynczego przedniego zęba, szczególnie kiedy brakuje ściany kości
TI250AS-1 – 670 zł
TI250AS-2 – 1200 zł
CYTOPLAST® Ti-250 Buccal, 17mm x 25mm
Przeznaczona do dużych defektów od strony policzkowej
TI250BL-1 – 720 zł
TI250BL-2 – 1300 zł
CYTOPLAST® Ti-250 Posterior Singles, 20mm x 25mm
Przeznaczona do odcinków bocznych
TI250PS-1 – 860 zł
TI250PS-2 – 1560 zł
CYTOPLAST® Ti-250 Posterior Large, 25mm x 30mm
Przeznaczona do odcinków bocznych w przypadku konieczności dużej augmentacji
TI250PL-1 – 960 zł
TI250PL-2 – 1750 zł

CYTOPLAST® Ti-250 XL, 30mm x 40mm
Przeznaczona do bardzo dużych ubytków kości
TI250XL-1 – 1200 zł
TI250XL-2 – 1750 zł

CYTOPLAST® Ti-250 Anterior Perio, 13mm x 19mm
Do ubytków tkanek przyzębia w odcinku przednim
TI250AP-1 – 580 zł
TI250AP-2 – 1060 zł
CYTOPLAST® Ti-250 Posterior Perio, 13mm x 18mm
Do ubytków tkanek przyzębia w odcinkach bocznych
TI250PP-1 – 580 zł
TI250PP-2 – 1060 zł

Zdjęcia: