Cytoplast® dPTFE - Membrana nieresorbowalna dPTFE

  • Doskonała do pokrywania zębodołów poekstrkakcyjnych, kiedy niemożliwe jest zamnięcie płatem.
  • Porowatość poniżej 0.3 mikrometra stanowi barierę dla bakterii.
  • Stosowanie bez pokrywania płatem daje doskonały efekt, jeżeli chodzi o zachowanie architektury tkanek miękkich, zachowanie grubości dziąsła rogowaciejącego oraz umożliwia niechirurgiczne usunięcie membrany.

Ceny:

CYTOPLAST® TXT-200

  • TXT-200 12mm x 24mm, 1 szt. 240zł
  • TXT-200 25mm x 30mm, 1 szt. 380 zł
  • TXT-200 12mm x 24mm, 10 szt. 1920 zł
  • TXT-200 25mm x 30mm, 4 szt. 1340 zł


CYTOPLAST Membrany zaporowe do regeneracji kości

Instrukcja użycia

DOSTĘPNOŚĆ
Nieresorbowalne membrany Cytoplast Regentex ® Barrier Membranes są dostarczane w postaci sterylnej i dostępne w różnych kształtach i rozmiarach.

WSKAZANIA
Membrany nieresorbowalne Cytoplast Regentex ® Barrier Membranes są materiałami do implantacji służącymi jako tymczasowa bariera w regeneracji ubytków kostnych w obrębie przyzębia i regeneracji kości.


OPIS
Membrany Cytoplast ® Regentex Membranes Barrier składają się z warstawy chronionego patentem 100% politetrafluoroetylenu. PTFE jest biologicznie obojętny i jest materiałem kompatybilnym z tkankami. Membrany Cytoplast ® Regentex Membranes Barrier stanowią warstwę o wysokiej gęstości z takę strukturą powierzchni i porowatości, która zapobiega integracji i przejściu bakterii przestrzeni wewnątrz biomateriału, a jednocześnie ułatwiając adhezję komórek gospodarza do materiału.
Membrany Cytoplast ® Regentex Membranes Barrier są tak zaprojektowane, aby zmniejszyć migrację i tworzenie komórek tkanki miękkiej dziąsła w obrębie ubytków kostnych. Tym samym gwarantuje to bardziej sprzyjające warunki dla tworzenia nowych naczyń i kości w obrębie ubytku. Wytworzenie bariery ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia tej procedury, membrana jest wystarczająco sztywna, aby zapobiec samoistnemu zapadnięciu, ale na tyle giętka aby łatwo dostosować się do kształtu tkanek, zmniejszając perforację leżących nad nią tkanek miękkich.

UMIESZCZENIE MEMEBRANY
Ostrożnie otwórz sterylne opakowanie i wyjmij membranę Cytoplast ® Regentex Membranes Barrier ze sterylnego ochronnego niebieskiego opakowania. Uchwyć membranę tylko sterylnymi rękawiczkami chirurgicznych, które zostały umyte w sterylnej wodzie, aby usunąć talk lub używając sterylnych nieurazowych kleszczy. Membrana może być przycięta do pożądanego kształtu, wielkości.
Uwaga: Aby uzyskać najlepsze efekty, umieść membranę tak, aby strona pomarszczona znalazła się od strony dziąsła. Dla nadania właściwego kształtu i odtworzenia maksymalnie dużej przestrzeni, membrana może dogięta opuszkami palców lub jałowym instrumentem do uzyskania pożądanego kształtu. Membrana powinna być przycięta z zapasem 3-4 mm poza granice ubytku do zapewnienia odpowiedniej ochrony ubytku kostnego i zwiększenia stabilności membrany.
Membrana powinna być przycięta tak, aby pozostać co najmniej 1 mm od sąsiadujących zębów. Jeśli pożądana jest dodatkową stabilność, błona może być stabilizowana za pomocą szwów, pinów chirurgicznych lub śrub.


USUNIĘCIE MEMBRANY
Membrana może być usunięta po 21-28 dniach. Membrana może być łatwo usunięta za pomocą pęsety chirurgicznej poprzez jej uchwycenie i delikatnie usunięcie z tkanek. W celu zwiększenia komfortu pacjenta może być podane znieczulenie, ale zazwyczaj nie jest to konieczne. Jeżeli uzyskuję się pierwotne zamknięcie rany na etapie zabiegu, zabieg chirurgiczny do usunięcia membrany może być konieczny.
Po usunięciu membrany, zregenerowana tkanka ponownie zostanie pokryta nabłonkiem w ciągu od 14 do 21 dni od zakończenia początkowego procesu gojenia. Jednak ostateczna dojrzałość odtwarzanej kości nie wystąpi przed okresem 6 do 12 miesięcy. Ten okres należy brać pod uwagę w przypadku planowania leczenia protetycznego, szczególnie w przypadkach złożonych.


UWAGI
1. Nie używaj, jeśli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem.
2. Nie używaj ponownie po otwarciu opakowania lub poddawaj ponownej sterylizacji membran Cytoplast ® Regentex Membranes Barrier.
3. Membran Cytoplast ® Regentex Membranes Barrier nie należy stosować w przypadku obciążenia i nacisku wywołanego np. użytkowaną protezą.
4. Membrany Cytoplast ® Regentex Membranes Barrier nie powinny być stosowane w obecności aktywnego stanu zapalnego. Membrany Cytoplast ® Regentex Membranes Barrier są zapakowane dodatkowo w niebieskie opakowanie w celu zapewnienia sterylnego pola operacyjnego dla membrany.
5. Membrany powinny być używane tylko przy implantach ze stabilnością pierwotną. Długofalowe bezpieczeństwo i skuteczność utrzymania implantów dentystycznych w odtworzonej kości nie zostało określone.
6. Membrany Cytoplast ® Regentex Membranes Barrier są zapakowane dodatkowo w niebieskie opakowanie w celu zapewnienia sterylnego pola operacyjnego dla membrany.

Zdjęcia: