Kongres PSI – już w czerwcu w Krakowie!

W połowie czerwca br. (14-15.06.2013 r.) w Krakowie odbędzie się 8. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI.

Już od 9 lat celem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Nieodłączną częścią działalności PSI stał się też Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród implantologów, jak i firm wspierających jego istnienie. W tym roku odbędzie się 8. z kolei edycja tego wydarzenia.

W ramach warsztatów przedkongresowych, uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się w praktyce m.in. z takimi zagadnieniami, jak: piezosurgery w codziennej praktyce gabinetu, protokoły obciążania w leczeniu implantoprotetycznym, techniki augmentacyjne tkanek twardych i ich wpływ na estetykę, możliwości przyspieszenia rehabilitacji implantoprotetycznej pacjentów, a także diagnostyka i planowanie zabiegów implantologicznych z wykorzystaniem technik komputerowych.

W programie naukowym zaplanowano szereg wykładów znanych i cenionych praktyków:
- „Uzupełnienia pojedynczych braków zębowych w strefie estetycznej - wyzwanie dla zespołu" - prof. Moshe Goldstein,
- „Optymalizacja estetyki za pomocą indywidualnych łączników jako sprawdzona koncepcja dla gabinetu implantologicznego" - prof. Andy Palti,
- „Koncepcja Marginal Migration w implantologii" - dr Konstantinos Valavanis,
- „Współczesne protokoły obciążania implantów" - dr Michał Jóźwiak,
- „Leczenie implantologiczne u pacjentów z chorobami przyzębia" - prof. Darko Božić,
- „Implantacja natychmiastowa i odroczona -studium przypadków własnych" - dr Maciej Ciesielski,
- „Augmentacja wyrostka zębodołowego a końcowy efekt estetyczny" - dr Grzegorz Ziętek,
- „Strategie implantoprotetyczne" - dr Jarosław Matuszak,
- „Implantacja pojedyncza jako integralny składnik remodelingu strefy estetycznej" - dr Jerzy Szymczak,
- „Zastosowanie kwasu hialuronowego w codziennej praktyce w stomatologii i implantologii" - dr Maciej Marcinowski,
- „Podniesienie dna zatoki szczękowej z dostępu od strony podniebiennej jako alternatywna metoda - klasyfikacja, wskazania, przeciwwskazania, przypadki" - dr Radosław Jadach.

Szczegółowe informacje na temat kongresu i warunków uczestnictwa oraz formularze rejestracyjne dostępne są na stronie internetowej: www.kongrespsi.pl.