20 - 21 września 2013 - SINUS LIFTING I STEROWANA REGENERACJA KOŚCI

 

        SINUS LIFTING I STEROWANA REGENERACJA KOŚCI - POWIKŁANIA - ZAPOBIEGANIE  I LECZENIE

 

          Miejsce szkolenia - Hotel Radisson Blu Sobieski, Plac Zawiszy 1, Warszawa

        1 dzień - 20.09.2013  - część seminaryjna
        2 dzień - 21.09.2013 -   warsztaty praktyczne
       
       
        Kurs obejmuje m.in.
       
        -zasady zabiegów sinus lifting - metody, techniki, materiały,
        -trudności i powikłania przy zabiegach sinus - liftingu,
        -powikłania przy zabiegach sterowanej regeneracji kości i ich leczenie,
        -zastosowanie membran zaporowych - wskazania, przeciwskazania, 
         odstępstwa,
        -techniki mocowania membran,
        -zapobieganie powikłaniom w zabiegach GBR i sinus - lifting.
       
       
        WARSZTATY NA MATERIAŁACH ZWIERZĘCYCH

       
       Prowadzący :
       
       Dr Istvan Urban

       
        Specjalista periodontologii,na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Obecnie jest wykładowcą Centrum Implantologii Uniwersytetu Loma Linda w Kalifornii. USA oraz wykładowcą Uniwersytetu w Bern w Szwajcarii. Prowadzi wykłady dla międzynarodowego programu GIDE oraz prywatną praktykę specjalizując się w interdyscyplinarnej implantologii-stomatologii estetycznej, chirurgii periodontologicznej i sterowanej regeneracji kości w implantologii i periodontologii. Jest powszechnie znanym międzynarodowym wykładowcą  (kongresy EAO, Osteologia, Bone Symposium  etc) i klinicystą. Obecnie prowadzi również prace badawcze dotyczące skuteczności procedur sterowanej regeneracji kości oraz długoterminowej skuteczności implantów wprowadzonych w kość powstałą w wyniku procedur regeneracyjnych.
       
       
        Dr Radosław Jadach
       
        Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu , jest w trakcie specjalizacji z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Ratownictwa Medycznego. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Włoszech. Wykładowca i szkoleniowiec na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. We własnej klinice skupia się głównie na technikach regeneracji tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jeden z pierwszych lekarzy, który zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej w kraju za pomocą piezotomu. Członek OSIS-EDI, Piezosurgery Academy, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej oraz współzałożyciel i CAT Clubu zrzeszającego i rozwijającego tomografię stożkową w Polsce na potrzeby chirurgii regeneracyjnej.
       
       

           UWAGI:
1. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.
2. W przypadku rezygnacji zgłoszonej w formie pisemnej do dnia 31.07.2013 - faxem na nr  0 22 869 43 43 lub e-mail:katarzyna@dental.waw.pl, organizatorzy zwracają poniesioną opłatę
z potrąceniem 10% na rzecz opłaty manipulacyjnej. W przypadku rezygnacji (w opisanej wyżej formie) do dnia 30.08.2013 - organizator zwraca 50 % poniesionej opłaty. Po tym terminie nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy, jednakże w przypadku ponownej organizacji tego samego kursu przez organizatora istnieje możliwość uczestnictwa w miarę wolnych miejsc.

        Liczba miejsc jest ograniczona.
        Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe do części teoretycznej i praktycznej, posiłki oraz punkty edukacyjne i certyfikat.

       

        Koszt udziału w kursie praktycznym wynosi  (przy zgłoszeniach do dnia 30.06.2013):

        Część seminaryjna : 750,00 zł  (od dnia 01.07.2013-  900,00 zł)

        Całość: 3000,00 z ł ( od dnia 01.07.2013 -  3400,00 zł)

 

        Zaliczka:

        - Część seminaryjna -  za jeden  dzień -  250,00 pln  (od dnia 01.07.2013 - 300,00 zł)

        - Całość  - 900,00 zł (od dnia 01.07.2013 - 1100,00  zł)

 

        UWAGA :

        DLA UCZESTNIKÓW NASZYCH WCZEŚNIEJSZYCH KURSÓW

        RABAT 10 %

       

  Konto:
        OSTEOPROF Sp. z o.o.
        Al. Jana Pawła II 80, lok. VI
        00-175 Warszawa
       
        PEKAO SA  67 1240 6175 1111 0010 3752 6989